Curamus undersöker möjligheten att bygga seniorboende på Bergsäterskullen

Curamus har nyligen ansökt om att få köpa mark av kommunen för att få bygga ett seniorboende på den eftertraktade Bergsäterskullen. I och med den formella ansökan inleds den kommunala prövningen och om allt går som stiftelsen hoppas kan därefter ett 70-tal lägenheter, med tilltalande utrymmen som tex boulebana och ett orangeri, byggas.
 
Tanken är att upplåta lägenheterna med kooperativ hyresrätt; det vill säga en fast insats som sätts utefter storleksordning  upp till max en miljon kronor (vilket nästan kan ses som ett fynd på dagens bostadsmarknad) och skapa goda möjligheter för många Boråsare på ålderns höst. 
Fortsättning följer…