Efter stipendiet: Mikael Persson, Good Solutions berättar

När Good Solutions fick Curamusstipendiet fanns en tidig teknisk idé om realtidsvisualiseringar för att stödja beslutfattande i industrin. Genom stipendiet fick vi möjlighet att bygga lösningen till en nivå där vi kunde ta våra första affärer och skaffa de viktiga första referenserna.

Under ett par tuffa år 2008 till 2010 besökte vi alla industriföretag som överhuvudtaget var intresserade. Under den här tiden hittade grundformen för vår produkt RS Production som idag tagit position som en ledande lösning på marknaden för digitalisering av produktionsledning.

Med en version av RS Production som byggdes under den här perioden växte Good Solutions till en storlek där vi nådde kritisk massa både vad det gäller antal kunder/referenser och medarbetare för att kunna säga att vi har ett riktigt företag.

Under åren 2008 till 2013 växte bolaget över 800 procent i omsättning och blev uppmärksammade som ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag.

Med ett antal nöjda kunder i ryggen togs beslutet att bygga om RS Production från grunden för att vinna skalbarhet och flexibilitet. Detta var ett måste för att ta täten i konkurrensen och lösa de behov vi såg hos våra kunder.

Med RS Production generation 3 har vi tagit steget över till erbjuda helhetslösningar för digitalisering av stöd för produktionsuppföljning, produktionsstyrning och förbättringar. Vi visste det inte då, men detta är idag en av grunderna i det man kallar för den fjärde industriella revolutionen.

2012 till 2014 när den nya generationen av RS Production kom ut till kunderna var en period där vi fick jobba hårt med kundrelationerna. Det var en tuff utmaning att fortsätta nyförsäljning och utrullning samtidigt som system skulle ersättas hos befintliga kunder.

När vi nu tagit oss igenom den här perioden och dra nytta av fördelarna med RS Production generation 3 så var det verkligen värt jobbet. Omsättningen ökade under 2015 med över 50 % och sett till de affärer vi tagit det senaste året så kan man nog anse att RS Production idag är en ledande lösning för digitalisering av produktionsledningsarbetet. Försäljningen hittills 2016 tyder på en liknande ökning även i år.

Arbetet just nu fokuserar på användarupplevelse och skalbarhet för att klara av att ta steget till att bli ett mer renodlat produktbolag där vi på marknader utanför Sverige har partners som har hand om försäljning och leverans.

Mikael Persson