Efter stipendiet: Tamara berättar

En som verkligen har tagit vara på Stipendets alla möjligheter är Tamara Christmann Olofsson. Hennes företag Upzone blir ständigt en allt mer välkänd äventyrspark – inte bara i Borås utan runtom i landet.
Här är hennes egna ord om vad som är, och har varit på gång sommaren 2015:

”I augusti öppnades en tredje Upzone park mitt på Ullareds Camping. Utöver det har jag fått godkännande för en fjärde park i Malmö. Detta kommer byggas under våren 2016, liksom en megazipline på Ullaredsområdet.

Jag har dessutom fått tillstånd att öppna upp en akademi inför 2016, där vi kan utbilda höghöjdsbaneinstruktörer. Sådant finns ännu inte i Sverige och utbildningen och certifieringen kommer att ske enligt ett internationellt förbund.

Sedan har jag startat en facebookgrupp för alla höghöjdsbaneägare i Sverige och arrangerar årligen en säkerhetskonferens, där vi träffas och diskuterar säkerhet inom branschen.

Jag har också kommit igång med en egen bokningsprogram där jag söker innovationscheck för att vidareutveckla en ny plattform som kommer gynna alla som håller på i upplevelsebranschen.

De senaste 5 veckorna har jag fått in 3 franchiseförfrågningar, och i Ängelholm har vi haft dubbla antal kunder under juni månad.”

IMG_0720