Sjösättning av projektet ”meningsfull vardag”

Borås Stad och Träffpunkt Simonsland har av Stiftelsen Curamus delgivits en donation för att fler äldre i Borås Stad ska få möjlighet att enklare ta del av den gemenskap och det utbud staden har att erbjuda – för att därigenom minska utanförskapet och bidra till en meningsfull vardag för denna målgrupp.
Projektet sträcker sig över 3 år, där Träffpunkt Simonsland ska skapa förutsättningar för att medborgare i Borås Stad ska få vetskap om vilka olika aktiviteter/insatser som finns runt om i Borås.

Detta uppnås med hjälp ifrån en frivilligorganisation, så kallade Curamusianer, som gör olika insatser för att underlätta och/eller göra vardagen mer meningsfull för andra personer i samhället. Det kan tex röra sig om att hjälpa till vid ett läkarbesök, agera extramorfar  – eller bara socialisera med personer som upplever sig utanför.

Är du intresserad av att veta mer?  Välkommen till Träffpunkt Simonsland den 25 oktober,  Amnäl dig dock senast den 10 oktober.

inbjudan