AdGrowth – en inläggsserie om att arbeta med innovation

Det är knappast av något större nyhetsvärde att pandemin har påverkat företagen under det gångna året. Vissa har behövt ställa om sin verksamhet helt, medan det för andra har räckt att tänka annorlunda för att anpassa sig till en ny verklighet.

I den här inläggsserien ska vi titta närmare på hur vi på AdGrowth under 2020 har behövt gräva djupare i något som alltid har varit varit en del av företagets kultur sedan starten – och vad det har gett till både medarbetare och kund.

På AdGrowth har strävan efter att ständigt göra saker bättre alltid funnits. Men i våras ställdes det på sin spets när ett virus från Kina svepte in – och mycket av det som fungerade igår, plötsligt inte längre var ett alternativ. När en del kunder valde att dra i handbromsen uppstod en möjlighet att – istället för att själva också bromsa – lägga tiden vi fick “över” på innovation och att hitta nya vägar att ta oss an den nya verklighet som var ett faktum. För såväl oss själva som våra kunder.

I alla team avsattes tid på regelbunden basis att se över saker vi gör idag, som hade kunnat göras annorlunda imorgon. Varje team skulle sedan regelbundet presentera vad de valt att fokusera på – och vad arbetet hade lett till. Följden blev att vi ganska snabbt kunde fylla våra luckor med nya uppdrag och lösningar för våra kunder – och fortsätta växa även internt under årets lopp.

Innovation och utveckling – eller “forward-arbete” som vi kallar det internt – är en självklar del av vår vardag och en viktig del av AdGrowth’s kultur. I nästa inlägg ska vi berätta mer om ett projekt vi lagt ned mycket kärlek på under de senaste månaderna.

Stay safe och dela gärna detta och kommande inlägg till någon du tror kan vara intresserad.

5m7a1213

Kommentarer inaktiverade.