Nya stipendiater sökes!

Stiftelsen Curamus inbjuder här unga entreprenörer i Sjuhäradsbygden att söka stipendium.

Sökanden skall ha en väl uttalad målsättning i en pågående eller planerad verksamhet, och skall se möjlighet att uppnå sina mål genom stöd från stiftelsen.

Till ansökan bifogas en personlig presentation, meritförteckning samt redogörelse med visioner av verksamheten / projektet / idéerna.

» Ladda ner ansökningsblanketten här!

Ansökan skickas med e-post till: info@curamus.se senast 30 september 2014. Välkomna!

Curamus stipendiat!

Kraften och viljan att driva och utveckla en idé är en fantastisk känsla när den infinner sig. Det handlar inte om att sitta på kammaren och utveckla idéer, utan snarare att kasta sig ut i ”verkligheten” med huvudet före. Och det kräver mod och uthållighet och det tär på krafterna, resurserna och ibland på relationerna. Det kallar jag för entreprenörskap. Att göra helt enkelt, att få saker hända och att våga!

Entreprenörskap är dock ett begrepp med många definitioner. Jag vill ändå mena att det kort och gott handlar om att man får saker ur händerna och är en så kallad ”Doer”!

”Doers” har vi gott om i Borås regionen.  Men vi vill se ännu fler. Och vägen för en entreprenör är oftast fylld med ständiga utmaningar, och upplevelser av motgångar är inte så sällsynta. När allt går mot en och ingenting verkar funka, eller när man känner att resurserna inte räcker till är det oerhört värdefull om någon som har gjort det innan, som har gjort resan och vet vad det handlar om bekräftar en. Ja, rent av stöttar en och ger en sin hjälpande hand.

Det är precis vad Curamus stiftelsens andemening handlar om. Att ge en hjälpande hand. När man pratar med tidigare stipendiaterna sedan 1997 så är det framförallt bekräftelsen på att man tänkt rätt och vågat som lyfts som främsta styrkan i stipendiet. Det finns fler sidor av nyttan med stipendiet naturligtvis. För att nämna några är det ekonomiska stödet i ett läge då resurserna är otillräckliga inte att förglömma, nätverket som entreprenören introduceras i är ytterligare en viktig del. Inte minst kommer stipendiaten i kontakt med andra lika sinnade och får en möjlighet att utbyta tankar och få inspiration.

Även i år (2014) kommer stiftelsen att dela ut stipendier. Förstärkt med Bockasjö AB:s stöd kan man hjälpa ännu fler i år och därför finns större chans att kunna ta del av den hjälpande handen som räcks ut av Curamus stiftelsen.

Själv fick jag Curamus stiftelsens stipendium när detta delades ut för första gången. Vid tillfället arbetade jag med utvecklingen av ett system som skulle hjälpa till med hyressättning enligt marknadens värderingar. En idé som var före sin tid. Då gällde självkostnadsprincipen och allmännyttans förbud på vinster. Idag är det en annan visa och även allmännyttiga bostadsföretag har andra tongångar i både vinstplanering och hyressättning. När allt såg mörk ut och det kändes som allting gick emot mig var Curamus stipendium en bekräftelse på att det fanns en anledning att ihärdig jobba vidare och stå på sig. Det är nog det som behövs och om vi ska ha unga krafter som bygger vidare på entreprenörskapet och välfärden måste vi arbeta mer med uppmuntran och stöd. Det är mer av uppmuntran som behövs snarare än att berätta om alla hinder.

Därför ska vi se till att många fler får veta om denna möjlighet och att fler tar vara på sina idéer och söker stöd hos stiftelsen Curamus. Låt tusen unga blomma och vi tar hand om de som söker sig till Curamus!