Efter stipendiet: Åsa Lom berättar

Sedan mitt stipendium 2013 har jag – liksom titeln på min ansökan ”positionering” – påbörjat en satsning för att nå ut till potentiella kunder. Som ett led i detta tog jag fram nytt presentationsmaterial i både digital och fysisk form och besökte ett flertal arkitektkontor för att visa upp min verksamhet och mina ljudabsorberande produkter. Jag sökte projekt där mina produkter kunde appliceras efter arkitekternas önskemål, men också samarbeten i form av gestaltningsuppdrag.

Allt tog en oväntad vändning i början av 2014. I samband med en presentation av min verksamhet på Wingårdhs inredningsavdelning blev jag erbjuden jobb! Parallellt med min nya tjänst som inredningsarkitekt färdigställde jag två större projekt – utsmyckningsuppdrag för Centiro i Viared och för Åke Björsell i fastigheten Midas.

Efter att ha pendlat i 1,5 år har jag precis flyttat från hus och ateljé i Mark in till centrala Göteborg för att komma närmare min arbetsplats. Jag saknar min ateljé men välkomnar den extra (fri)tid som ger utrymme att utveckla konstnärliga projekt vid sidan av min anställning.

Jag har med medel från stiftelsen haft möjlighet att anlita fotografer för att dokumentera mitt arbete i fabrik och utförda utsmyckningsuppdrag. Dessa bilder kommer tillsammans med fysiska verk ingå i framtida utställning(ar). Som planen ser ut nu kommer jag innan året (2015) är slut ha genomfört en utställning som jag hoppas ska bli en nystart för Ryijy.se

Tre bilder bifogas:
1: Utsmyckningen av Centiros trappuppgång.
2: Utsmyckningen av Midas
3. Fabriksfoto från Hitex

Åsa1 Åsa2 Åsa3