Ett steg närmare det säregna gemensamhetsboendet Curamuhus på Bergsäterkullen

Som det tidigare har skrivits om i bloggen, planerar Curamus att bygga ett gemensamhetsboende på Bergsäterskullen i Borås. Nyligen kom stiftelsen ett steg närmare sitt mål, då ärendet nådde kommunstyrelsen. Åke Björsell berättar mer om detta:
- ”Ja, vid kommunstyrelsens möte den 17 juni fattade man ett enhälligt beslut om att acceptera en markanvisningsansökan från Curamus.Nu börjar jobbet med att utforma en detaljplan. Det kan nog ta sin lilla tid, har vi förstått.”

Planen är att upplåta kooperativa hyresrätter mot målgruppen 55+  och att skapa goda möjligheter till såväl en bra bostad som gemenskap på ålderns höst. Berätta mer om upplägget?
- ”Upplåtelseformen är kooperativ hyresrätt, vilket innebär att man betalar en låg insats, som man sedan får tillbaka vid flytt därifrån. Man kan alltså inte tjäna pengar på sin insats som vid vanliga bostadsrätter, men istället kunna bo bra med en förhållandevis låg insats och marknadsmässig hyra.”

Det är en ganska spektakulär byggnad?
- ”Ja, vi har tänkt att 
byggas två hus om 56 st 2-3 rumslägenheter med en vinterträdgård emellan.”

Boendet som sådant är tänkt att skapa gemenskap i området – även för de som inte bor i husen. Hur då?
- ”Vi erbjuder inte bara en lägenhet utan även en möjlighet till att utveckla gemenskap med övriga i husen. Därför kallar vi kallar det därför för ”Curamuhus gemensamhetsboenden”.  Vi kommer att kunna erbjuda flera gemensamma utrymmen utöver vinterträdgården såsom t ex gym, festlokal, bibliotek, pool o s v. Även kringboende grannar kommer att kunna ta del av detta, för att senare ev. bli hyresgäster.”

Markanvisningarna ska behandlas en i taget. När på ett ungefär kan huset kan börja byggas om allt går i lås?
-”Om allt går som vi tänkt kommer vi att ha inflyttning hösten 2023. Men det är många blindskär, som skall passeras.”

Det är några år kvar dit. Märker ni av ni av något intresse från boråsarna redan nu?
-”Ja, intresset är stort. Vi får in många intresseanmälningar till vår infomail.”

Fortsättning följer…

Kommentarer inaktiverade.