Curamusianer

Under trevliga former invigdes det nya samarbetet mellan Träffpunkt Simonsland och Stiftelsen Curamus i förra veckan. I en fullsatt lokal hälsade Sofie Nelsén från Borås Stad alla välkomna och berättade om projektet, varpå Paul Frankenius presenterade Curamus. Därefter knöts ett symboliskt band ihop som förklarade samarbetet sjösatt.

Som tidigare nämnt i denna blogg går projektet ut på att en frivilligorganisation med Curamusianer ska vara ett stöd för de äldre i Borås, samt bidra till en mer meningsfull vardag. Siftelsen går in och stöttar projektet ekonomiskt. Bland annat genom utbildning om regler och värdegrund för Curamusianerna, samt en minibuss som gör det möjligt att ta med personer på t.ex fotboll, konserter och andra evenemang.
Invigningen innehöll även en paneldebatt och ett stimulerande föredrag av Signe Isaksson om frivilligorganisationer och vad man kan åstadkomma med små medel.
Det var en lyckad kväll rakt igenom och efteråt kunde man konstatera att intresset för att bli Curamusian föreföll stort.

curamusian1 curamusian2 curamusian3

Kommentarer inaktiverade.