Ett företag med mål att se utveckling

Efter att sett ett tv-program så fick Åsa Molander en idé. Att hjälpa barn med studieproblem. Hon startade snart företaget GradeUp där studiecoacher hjälper elever i en annan miljö utom skolans väggar.

Stipendiet kommer att gå till marknadsföring och utbildning av fler studiecoacher, vilket gör att fler barn kan få komma ikapp i skolan. Curamus önskar Åsa lycka till och passar på att ställa några frågor.

Hur känns det att vara Stiftelsen Curamus Stipendiat 2011?
Fantastiskt! Det är en bekräftelse för mig och på det jag tror på och brinner för. Det ger en otrolig kick!

Varför tror du att du var en av de som fick tilldelat stipendiet?
Jag hoppas att det beror på att idén är bra och att vi är engagerade och kunniga i det vi gör men även att det finns ett behov för den här typen av tjänst i Borås.

Vad ska du använda Stipendiet till?
Stipendiet ska användas till marknadsföring, utbildning av personal och till hemsidan som behöver fler funktioner.

Berätta om din affärside/företag?
Att hjälpa sitt barn med läxläsning, förberedelse inför prov och studieteknik kräver både tid, kunskap och pedagogisk förmåga – något som inte alltid finns i en aktiv familjs vardag. Här ser vi att vi kan göra en skillnad. Genom att utgå från varje individs unika förutsättningar vill vi vara något mer än en avlastande hand i vardagen. Vårt mål är att se utveckling. GradeUp erbjuder läx- och studiehjälp i hemmet, eller i de lokaler som vi hyr hos Drivhuset. Alla GradeUps studiecoacher rekryteras för sitt engagemang, sin pedagogiska förmåga och sina goda ämneskunskaper

Vad fick dig till att vilja bli företagare/entreprenör?
Det var för att kunna förverkliga idén.

Hur kom du på ideèn till ditt företag?
Jag såg ett reportage när en högskolestudent besökte en familj och hjälpte barnet med läxläsning. Mamman i familjen var så nöjd för hon slapp tjatet kring läxor. Barnet kände att det var roligt att att få hjälp av en person som var yngre. Studenten tyckte att det var ett toppenjobb!
Då tänkte jag : Det här kan jag också göra!

Vad är det bästa med att driva eget företag?
Att det finns så mycket möjligheter. Beroende på vilka beslut som tas så är det i de riktningen som vi leder företaget.

Vad har du för framtidsplaner/visioner inom ditt företagande?
Att vi ska etablera ett starkt företag som kan växa och utvecklas. Det är viktigt för oss att bygga ett företag med goda värderingar.För oss är det viktigt att de som jobbar som studiecoacher känner att de får inspiration och stöd lika mycket som barnen familjerna som vi jobbar med.

Hur ser du på motgångar och hur tänker du när de uppstår?
En motgång leder ofta till någon form av utveckling. Kanske inte i den riktning som man först hade tänkt sig. En motgång kräver att man får tänka om och tänka nytt. Det är viktigt att omge sig med kloka personer som kan stötta upp då.


Var hämtar du inspiration om den tryter?
Hos min familj och mina vänner i första hand. Jag har ett behov att vara social lika mycket som jag har ett behov att få vara ensam. Det är i de ensamma stunderna som jag kan reflektera och bearbeta alla intryck som jag har fått. Är det en balans mellan egentiden och umgåstiden så är det sällan problem med inspirationen.

Har du något råd att ge en person som funderar på att starta ett företag?
Jag tror att det är bra att hitta ett par personer att bolla sin idé med. Gärna personer med olika erfarenheter.
Friskt vågat hälften vunnit men skaffa kunskap och hitta bra personer som kan stötta upp på vägen. T.ex. Drivhuset och Stiftelsen Curamus såklart!

 

 

Text: Sarah Norving och Rasmus Devrer för Stiftelsen Curamus

 

Kommentarer inaktiverade.